Згідно вимог Конституції України (ст. 15) суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Відповідно до ст. 23 кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Статтею 35 встановлюється право кожної людини на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Статтею 6 Закону України «Про освіту» визначено основні принципи освіти, серед яких державою запроваджений науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями).

Аналогічна норма міститься у ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту» - принципами дошкільної освіти є, зокрема, світський характер дошкільної освіти та особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини.

Протягом тривалого часу поганою тенденцією стало масове порушення зазначених вище вимог законодавства всіма без виключення освітніми закладами м. Тернополя та області в цілому. Так, в дитячих садочках є нормою навчання дітей молитвам християнського обряду і здійснення виховного процесу в дусі християнських релігійних норм. Предмет «Християнська етика» включено до навчальних програм початкової освіти, нехай навіть в якості факультативу – однак, в більшості випадків не в позаурочний час, а в якості одного з уроків посеред навчального дня. У всіх без виключення освітніх закладах присутня християнська релігійна символіка, у окремих з них обладнані невеличкі культові кутки.

Внаслідок такої ситуації відбувається пряма дискримінація прав дітей, в сім’ях яких сповідується будь-яка інша релігійна традиція або не сповідується ніякої. Такі діти (якщо батьки дізналися про факт порушення і заявили про своє небажання такої практики стосовно їх дітей) фізично відокремлюються і, фактично, протиставляються іншим дітям. Хоча найбільшою проблемою є травмування психіки дітей, які ще не здатні самостійно робити вибір і усвідомлювати причини такої різниці між тими моральними засадами, в яких вони виховуються в сім’ї, і тими, на які їх наражають в освітніх закладах. При цьому, зокрема, порушується один з основних принципів дошкільної освіти, встановлений в ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту» - єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу, що є неприпустимим.

Пояснення адміністрацій стосовно того, що все перераховане вище є особистою ініціативою педагогічних працівників і вітається батьками не може слугувати виправданням грубого порушення вимог основного закону України і така практика повинна бути припинена.

Наголошуємо на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства стосовно світськості освіти. Така вимога жодним чином не є атавізмом радянської системи освіти. Така вимога закладає засади рівності всіх громадян України, незалежно від їх етнічного походження чи віросповідання, поваги та толерантного ставлення до права громадянина на свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.

У зв’язку із викладеним вище, просимо:

1. Проінспектувати заклади освіти на предмет чіткого дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту».

2. Виключити з навчальних планів освітніх закладів предмету «Християнська етика», і відновити викладання предмету «Етика» або будь якого іншого, ще не нестиме якого-небудь релігійного змісту чи навантаження.

3. Розробити письмове розпорядження стосовно необхідності неухильного дотримання вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту», яке донести під розписку до всіх керівників освітніх закладів, а тим, в свою чергу, до кожного педагогічного працівника та осіб, які здійснюють непедагогічний догляд за дітьми ввіреного їм закладу.

4. У встановлений Законом України «Про інформацію» строк проінформувати заявника про результат розгляду цього звернення.

5. В порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати суб’єкту звернення інформацію про встановлені чинним затвердженим навчальним планом предмети (їх назви) для освітніх закладів міста та області (в електронному вигляді). Цей пункт прошу вважати інформаційним запитом.

14 квітня 2016 року

 

13247903 10208464312799604 4002092423067394761 o

13248414 10208464312679601 2500809246649905248 o

13227280 10208464312359593 7309810483630070301 o

Теги:

Схожі статті

 • 10.05.2016
  3403

  Багато чого написано й наговорено про «козацьке виховання», та ясностi цьому мiфовi

  ...
 • 06.05.2016
  2467

  Визначення прiоритету iнтересiв дитини в усiх сферах життя держави та суспiльства закрiплено у

  ...

Медіа