Спецпроект

Спецпроект

Юрій Липа

У книжцi лiкаря-фiтотерапевта i письменника Ю. І. Липи (1900–1944) простежено українськi традицiї лiкування травами, вмiщено ботанiчнi описи рослин, пропонованих для домашньої аптечки,

...
Спецпроект

М.І.Говоруха

Перед неупередженою людиною, мислячим рядовим громадянином любої країни виникають простi житейськi питання:

  1. чому перiодично «лихоманить» фiнансовi системи?;
  2. чому
...
Спецпроект

Валентина Краснянська

Дорогi мої, шанованi українцi! Я щиро вдячна всiм, i керiвникам конференцiї – цього прекрасного дiйства за те, що я є тут в запрошеннi. Я вперше на такому дiйствi, я у захватi вiд

...
Спецпроект

Віталій Єфтименко

1. Українськi прислiв’я суть народна мудрiсть. Пояснимо поняття мудрiсть з позицiй санскриту.

Муда – настрiй, радiсть. Дрi – iнтенсивнiсть,

...
Спецпроект

Упорядник Світояр

Лiкування глиною

Плеврит. «Варити картоплю «в кожушках», потоптати. Перемiшати з рудою глиною

...
Спецпроект

Оксана Шевчук

В основу вищезгаданої методрозробки лiг частковий переклад книги Гюнтера Мейєра – «Рослиннi фарби», яка вийшла друком в 1994 роцi у Швейцарiї, i примiрник якої вiн менi переслав. Автор

...
Спецпроект

Галина Хоткевич

1. Живоноснi рослини, бiогеннi

Найкращий спосiб харчування по якостi, це зерна на початку перiоду проростання, або в стадiї молодої травички. Вони мiстять у

...
Спецпроект

Тетяна Андрєєва

Якi проблеми можуть проявитися пiзнiше

Як тютюновий дим впливає на дихальну систему

Вплив тютюнового диму на дитину до її

...
Спецпроект

І.В. Гриценко

Сучасний свiт перетворив поняття «тверезiсть» на незрозумiле поняття, яке часто пов'язують з релiгiйним сектантством. На справдi ж тверезiсть – це природнiй стан людини, в якому вона має

...
Спецпроект

Лариса Горенко

У сучасних теоретико-свiтоглядних дослiдженнях актуальним постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт- об’єктної схеми традицiйної гносеологiї i створення нової

...

Нові матеріали

Будьте в курсі новин разом з нами - актуальні темі, нові блоги, статті експертів.

Відправте нам повідомлення

­Відправте нам повідомлення

captcha