Основним об'єктом досліджень Василя Чумаченка, в авторському доробку якого вже дві пилині книги, присвячені пошуку езотеричних витоків етнічної культури українців

(«Шлях у невимовне». - Кривий Ріг: Впдавнпчш'і дім, 2000; «Крик пугача». — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2004), є надбання стародавніх оріїв і їх духовних спадкоємців - характерників Запорозької Січі. Саме з цих джерел черпає автор безцінні свідчення про дивовижне знання сущого, яким володіли наші пращури. Книга «Політ пічного метелика» знайомить читача з мистецтвом ведення земного життя, яке осягалося через розкриття природної здатності людини сприймати тонку цілісну основу світу, що, на думку автора, і є головною сутністю справжньої людини.

Відкриваючи невідомий на сьогодні у широкому загалу обрій поширеного сприйняття світу і пов'язаних з ним світоглядних уявлені., автор ставить досить складні для сучасного природознавства питання і пропонує шляхи їх вирішення у дуже незвичний для сьогодення спосіб, але саме такий підхід і допомагає включити ту сторону людської сутності, т о була до цих пір незнаною для нас. У книзі наводяться також" деякі практики, які відкривають шляхи для досягнення сучасною людиною поширених станів свідомості в опануванні нею знання сущого.

Окреслені автором основні засади культурного п духовного виховання справжньої людини, то в сучасних умовах дозволяють здійснити корінний поворот у розвитку науки та культури, заслуговують на пильну увагу не лише фахівців з езотернкп, а перш за все науковців, освітян, політиків, громадських ДІЯЧІІ Ї і широкого кола читачів, я ким небайдужа подальша доля українства і всього людства загалом.

ЗМІСТ

В.Перегінець. Шляхи розкриття природних можливостей людини .... 5

В.Стецюк. Стародавнє знання суіиого і світоглядна позиція нової людини 7

Вступ

Частина перша. Право на життя у правді 17

 • Як велику ідею загубили в світі 18
 • Причинна, або Історія одного пробудження 25
 • Становлення нового світосприйняття в традиції стародавніх оріїв.... 36
 • Космогонія стародавнього світу 49
 • Шлях Орія, або Про тиранів та бездоганних сталкерів 58
 • Право на життя у правді *. 74
 • Шлях золотих комірців 84

Частіша друга. Характерницьке мистецтво в Україні 91

 • Передмова 92
 • Дажбожі внуки 95
 • Магічний перехід у слов'янській традиції 112
 • Природний Спас у характерництві 124
 • Правда Докії Гуменної 134
 • Сакральне в українському етносі 139
 • Русь Київська 153
 • Земля обітована 165
 • Козак Мамай 177

Частина третя. Таїна справ пройдешніх 183

 • Основа 14 Спадщина кошового отамана Петра Калнишевського 202
 • Помилка Гоголя 208
 • Передбачення Антона Чехова 212
 • Культура людини 217

Післямова 229

Теги:

Схожі статті

 • 30.03.2016
  1570

  …Та знаю я, хлопче, хто тебе на мене навів… Мій племінничок, котрий ото плота зробив з порожніх

  ...
 • 03.03.2016
  1846

  Головне, щоб коло фараона
  Стати "незамінним" візирем.
  Фараону хай блищить корона,...

Медіа