Вставай, хто живий!
В кого думка повстала!
Година для праці - настала!
Леся Українка

ВСТУП

Щоб зрозуміти, чому таке відбулося і відбувається в Україні, треба дещо сказати про знане і про старанно приховуване...

Людина і Нація - це утворення Божі, і кожне має своє призначення, певну місію на Землі. Ось в першому наближенні визначення першого й другого. Людина - це біологічна істота, яка завдяки Душі наділена розумом, мисленням, мовою, і яка здатна до творчої праці. А нація - це дуже стійка спільнота людей, яка завдяки Соборній Душі об'єднана єдиною мовою і територією, глибокими господарчими зв'язками, спільною історією та має оригінальні риси культури і характеру. Кожна нація має окремий і притаманний лише їй сформований століттями і тисячоліттями спільного проживання національний характер (менталітет) і, щоб у цьому переконатися, нічого ставити поряд людей з Європи, Африки та Азії. Достатньо уявити собі громадян країн-сусідів, наприклад, Польщі, України та Росії, які разом щось роблять. Відраз у ж в уяві постане, що їх об'єднує і що розрізняє і ви здатні самі легко визначити, кому з них належать , наприклад, такі риси національного характеру, як «розхристаність», «гонористість» і «поміркованість» (або «сам собі на умі»). 

Людство формується не просто із розрізнених людей, а з націй-держав І ще неоформлених у держави націй (так звані «непредставлені народи»). Історія свідчить, що спроба утворити наднаціональну спільноту кількох націй в одній імперії неодмінно зазнавала краху. Розпалися на окремі держави: імперія Олександра Македонського, Велика Римськ а імперія І ближчі нам по часу - Британська І Французька імперії та інші. На наших очах відбувається розпад Російської імперії. Вогнем і мечем, батогом І солодким отруйним пряником формувалас я «новая историческая общность - советский народ».

Не зважаючи на колосальні зусилля І знищення в Радянському Союзі мільйонів непокірних, ЦЯ мета не досягнута.

Чому так відбувається? Під барвистою упаковкою «утворення наднаціональної спільноти» завжди була прихована справжня мета. І цією метою було гноблення й асиміляція слабших націй на користь панівної нації. Такі імперські плани суперечать намірам Творця І тому неодмінно зазнають краху.

Висновок: розпад імперій на окремі нації-держави - це правило без винятків. Знищення людини І знищення нації - це злочини одного порядку, ЯКІ протирічать планам Творця, а злочинці отримують кару.

ТЕПЕРІШНІЙ СТАН ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ

Людство неоднорідне. До «золотого мільярду» відносяться багаті країни - колишні метрополії, і вони мають високий рівень споживання ресурсів і енергії як в абсолютному вимірі, так і в розрахунку на одну людину. До інших п'яти мільярдів відносяться колишні колонії - бідні країни, відвертий колишній колоніальний статус яких став нині прихованим - неоколоніальним (т. з. «третій світ»). Україна - теж неоколонія. Ця більшість людства має рівень споживання ресурсів і енергії на порядок нижчий аніж в країнах «золотого мільярду». Ще кілька країн займають проміжне становище.

Теперішнє людство сповідує технократичний (влада техніки над людиною) спосіб життя, рушійною силою якого є егоїстичне і ненаситне бажання людини спожити щось більше і якісніше. Формою цього способу житт я є створення штучної оболонки для існування людини, одним з прикладів якої є квартири в багатоповерхових будинках у містах, де копошиться людський мурашник. Суттю цього способу житт я є справжній паразитизм, коли людство грабує Землю і не віддає їй нічого корисного, забувши, що й саме воно є лише частиною живої біосфери.

Наслідком технократичного способу житт я людей є: отруєння природнього середовища, найперше - води, повітря і плдородного шару Землі; постійна нестача матеріальних, енергетичних і, особливо, продовольчих ресурсів. З кожним роком все більше людей відчуває на собі голод і холод, хвороби, що приводить до їхньої передчасної смерті.

Все це відчуваємо на своїй шкурі і ми - українці. Крім цього на нашу свідомість діє комплекс меншовартості, коли, куди не повернись, звідусюди чуємо з ненаших ЗМІ, що все, що не є українське - погане.

Наші теперішні біди здалеку: значна частина українців зачаті випадково і вирощені без любові. Ми вже не пізнаємо один одного. Де це взялися міщани-споживачі; які байдужіють до всього, крім власних вигод? Чого це вони насмішкувато й вороже зиркають на величні постаті своїх «архаїчних» предків - Святослава, Богдана і Тараса?.. Оця частина нинішніх українців, зваблена інтернаціоналізмом і космополітизмом, прагне стати «громадянами Всесвіту» і котиться нещасним перекотиполем у тіло сильнішої нації. Наша нація перебуває в стані покинутості і одинокості... Нічого дивного: ми є нащадками народу, над частиною якого здійснено геноцид - акт суцільного винищення голодомором. Неоколоніальний статус України лише підкріплює національне гноблення українців.

«Та все, що не є, відбувається само собою і навіть виникнення житт я на Землі сталося випадково!» - стверджують учені-матеріалісти, нав'язуюч и українцям думку, що занепад української нації теж має об'єктивний характер.

«Ні!, заперечують їм інші вчені, - все, що відбувається на Землі кимось управляється з певною метою!»

«Це глобалізатори відповідальні за катастофічний стан людства» - зробили висновок в Росії інтелектуали генерала Петрова К. П. і зафіксували це в об'ємній і докладній Концепції громадської безпеки «Мертва вода». Начеб то воно й так. Варто лише придивитися до зворотнього боку доларової купюри США і ми побачимо піраміду, з сяючої вершини якої оглядає Всесвіт «Всевидяче Око», а на цоколі її написано латинкою: «Новий світовий порядок». І стає зрозумілим, що перед нами графічний символ управління людством (піраміда) групою людей (Всевидяче око) і метою його є встановлення нового світового порядку. Генерал Петров вважає , що цією групою людей є 350 сімей мільярдерів, умовна назва яких - мафі я або глобалізатори. Задл я гарантованого отримання прибутку і свого спокійного житт я вони змовилися й крутят ь людством, як їм заманеться. Але не все так просто...

ПРАВДИВА СВІТОБУДОВА

Спираючись на давні приховані знання, а також на власні багаторічні дослідження, російський вчений Рогожкін встановив, що Всесвіт має складну структуру і докладно виклав це в об'ємній книзі (Рогожкин Виктор Юрьевич. Эниология. - Ростов-на-Дону: ЭНИО, 2002, 540 С). Згідно цьому вченню, ми живемо у видимому чотиримірному матеріальному СВІТІ, який вкладений у п'ятимірний астральний світ, який вкладений у шестимірний ментальний світ, а він, в свою чергу, вкладений у семимірний духовний світ. Існують І мірності вищих порядків, над якими І в яких існує Творець або Абсолют. Людина постійно взаємодіє із інформаційними полями цих світів І результатом цього є процес мислення завдяки образам, думкам, мислеформам. Людський сон - це є занурення в інформаційні поля 5, 6 І 7-мірних світів. Особливістю цих світів є те, що час там має лише теперішню форму, тобто ВСІ події відбуваються одночасно.

В цих же світах існують духовні сутності, кожна з яких втілюється в кількох людей в нашому 4-мірному Всесвіті (свої половинки).

Призначення людей - бути для духовних сутностей: 1) джерелом енергії; 2) джерелом інформації та інструментом дослідження і змін фізичного плану Всесвіту. Все, що не робиться на Землі, діється через думки (мислеобрази), чітко оформлені словами (мислеформи). Наприклад, скажи взимку: «мені тепло!», повір у це і забудь, як відразу ця мислеформа відпускається в матеріалізацію, І ти не замерзнеш. Скажете, що це фантастика? А житт я Порфірія Іванова І його настанови для людей у заповідях «Дєтка»? Генерал Петров у своїй лекції теж приводить приклад, коли у 50-градусний воркутинський мороз один чоловік легко одягається і не замерзає. Отож продовженням кожної людини в 5, 6 І 7-вимірах є її духовна сутність, яку називають Душею або ангелом-охоронителем. Лише деякі люди здатні розмовляти зі своєю сутністю.

То чого ж на Землі все йде наперекосяк І на шкоду людству? Вчений пояснює, що одна з духовних сутностей вищої ієрархії заблокувала зв'язок людства із Абсолютом І паразитично знімає з людей життєвий потенціал чере з їхні емоції. Рогожкін називає цю сутність «Система», а в релігіях теж її ІМ'Я - Диявол, Вража сила або Нечиста сила. Серед людей Вража сила рекрутує собі зомбованих помічників і навіть ЦІЛІ «богообрані» народи, ЯКІ І формують на Землі владу всіх рівнів. Це їхня робота - впровадження для людства технократичний спосіб життя. Звичайно ж, зомбовані переконують нас, що все на Землі йде самопливом і, що ніякого диявола нема і, що діють вони за власною І Божою волею. (Ви может е й далі вірити їм у цьому).

Кожна духовна сутність відає про все за себе і про все у Всесвіті. Тих рідкісних людей, які мали діалог зі своєю духовною сутністю, назвали пророками і саме вони дали людям нові знання і пророцтва. Ось вам приклади.

Років з десять тому баба Ванга передрікла: «Курськ потоне». Росіяни цьому не повірили, аж поки не потонув їхній підводний атомний човен «Курськ».

Більш як 400 років тому Ностарадамус побачив наше недавнє колишнє І близьке майбутнє: «... а в жовтні МІСЯЦІ настане настільки велика зміна... розмноження нового Вавілону... І буде це тривати лише сімдесят три роки І СІМ МІСЯЦІВ, а потім пустить пагони та, яка була так довго безплідною, починаючи з п'ятидесятого градусу...». І справді в жовтні 1917 року в Росії відбувся переворот, утворився Радянський Союз І соцтабір І тривало це до грудня 1991 р., коли Україна відновила свою незалежність.

Висновок: наш матеріальний проявлений світ, управляєтьс я духовними сутностями І є лише фрагментом грандіозного Всесвіту.

Наші душі й тіла поневолені Вражою силою, втратили зв'язок із Батьком-Небесним, але варто лиш нам забажати його відновлення, як перед нами відкриються тепер лиш потенційні можливості Синів Божих - Со-Творців.

УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ

Чому це у ВСІ часи проти України І українців ведеться цілеспрямована затят а І люта війна на знищення? Пригадаймо дії останніх наших завойовників. І полякам, І росіянам мало було збирати з нас податки, експлуатувати наші ресурси, їхньою метою була суцільна полонізація І русифікація українців, щоб нас І сліду не осталося на Землі. Наші предки-малороси, покірностоячи на колінах, дивувалися, чого це завойовники їм кажуть , що І мови української нема, ніколи не було й не буде, І історії нема, І народу такого окремого українського нема. «Та ми згодні! Лише уклінно просимо - дайте нам спокійно жити по-своєму!» - благали наші предки у завойовників. «Еге, «по-своєму», ти бач, чого вони захотіли!?»

Звідки така лють до мирного І гостинного народу? А вража ста, заглянувши в майбутнє, таки знала про українців щось, їй супротивне. Відала це, І тому, діючи на випередження , винищувал а т а утискує українців і досі, бажаючи й далі управляти людством.

Нострадамус теж знав більш як 400 років тому те, що українці покажут ь людству новий світогляд І новий природо- відповідний спосіб життя , який протилежний нині пануючому технократичному способу життя.

Ось його слова:

«Закон Мора поступово пригасне, потім (прийде) інший, ще більш спокусливий, Борисфен першим прийде встановити (Своїми) талантами (дарами) І мовою Більше привабливий закон.»

(із ХСУ катрена третьої центурії Мішеля Нострадамуса).

Свідомі українці це передбачення знали І підкріпили його своїми дослідженнями. Так Олексій Братко-Кутковський повідав нам про феномен України в своїй ґрунтовній книзі (Феномен України. Київ, газ. «Вечірній Київ», Українська академія оригінальних ідей. 1996, 304 С. Наукове дослідження). Досліднику відкрилися такі СІМ див, ЯКІ притаманні лише Україні І українству:

 • наш етногенез триває тисячі років в одних і тих же межах;
 • корінна наша земля, Київ І київські землі, знаходяться в центрі гігантського європейського трикутника;
 • ми маємо унікальні «солодкі» грунти. Наддніпрянщина і Наддністрянщина - єдине місце у світі, де ширина чорноземної смуги досягає 500 кілометрів;
 • за сотні (!) мільйонів років значний масив українських земель (приблизно Вінничина й Житомирщина ) жодного раз у не був затоплений водами морів І океанів;
 • повна невідповідність надзвичайно високих ідеологічних засад формування світогляду українського етносу і примітивних умов його життя ;
 • етнічне багатство або повноспорідне- ність українського етносу;
 • загадкова пасіонарність української культури, ідеології і символіки та її прив'язаність до українських земель.

Погодимося із Братком-Кутинським, що таких нищівних ударів і спроб тотального винищення та асиміляції, які зазнав український етнос, його культура та ідеологія, не витримала б жодна з сучасних націй. Ми постійно відтворюємось, бо ми, українці, - незнищенні! Символами України є жовтоблакитна барва і Тризуб (Трисуття). Чому це його не беруть за свій символ інші народи й держави? Чому протягом тисячоліть, усупереч усяким гнобителям і нищителям національної культури, українці при першій же нагоді знову повертаються до цього символу?

Відповідь дослідника така: символ триєдиної світотворчої енергії - Трійці - навічно закріплений за Києвом законом структурування земної кулі, Києву «запрограмовано» бути споконвічним джерелом такої енергії! Знаючи все це, ми, українці, повинні відповідно і діяти.

Нашою ідеологією має стати україно- центризм. Це означає, що на все, що відбуваєтьс я у світі, треба дивитис я українськими очима і треба мати на все український погляд і оцінку. Коротке гасло для самоідентифікації:

ОЦЕ ОСЬ - МИ, А ОТО - ВОНИ!

Це є патріотизм або націоналізм.

Щоб вижити, так чинять усі нації на Землі.

Вража сила чере з малоросів нав'язує українцям думки, що має бути «Україна для людей», що «Треба подолати бідність», що для цього треба «Стабільність і реформи» (і не помітили, що тут одне суперечить іншому!). А наш пророк Шевченко сказав нам, що: В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля! Це означає, що в українській нації- державі (=«своя хата») мають бути свої звичаї й закони («своя правда»), має бути своє військо (= «сила»), що разом це забезпечить незалежність (= «воля»).

Ми віримо Тарасу І згідні з ним, що першочерговим завданням для українців є утвердження української нації-держави. Лише тоді буде подолана наша бідність І вирішені ще тисячі наших проблем. Тільки розвинута українська нація-держава здатна зробити свій внесок у розвиток людства. То що ж нам робити для

ОСЬ ПОВЕДІНКОВИЙ МІНІМУМ УКРАЇНЦЯ:

 1. Ти є українцем тоді, коли сам україномовний, зорієнтований на українську культуру та українські цінності;
 2. Коли такими є твоя родина і діти;
 3. Коли такими стають твої онуки;
 4. Коли за житт я ти виховав хоч кількох свідомих українців.

І тоді, щоб ти не робив, а коли дотримуєшся цього поведінкового мінімуму, то більша частина тобою зробленого буде на користь нашої нації. Це може стати тес - том-критерієм для наших громадян у їхній взаємооцінці. Пропонований тест використають СВІДОМІ українські соціологи для моніторингу стану нації...

Давайте подивимося під ЦИМ кутом зору на нашу колишню владу. Лише менша частина її представників витримала першу частину тесту і лише одиниці, може, відповідають усім чотирьом його частинам. Тому ми І мали розшарпану так звану українську владу і результатом її управління нами було ослаблення української нації. ТІ кілька проривних успіхів, а саме: засудження катів українського народу, які здійснили Голодомор; шанування українських героїв та інше лише підкреслюють те, як мало зроблено для утвердження нації.

Більша частина представникі в нової влади, мабуть, не витримує І першої частини тесту-критерію. Вона відверто малоросійська, бо й ПІСЛЯ 2017 року, ще на 25 років залишила на нашій землі російську військово-морську базу; бо вже таємно готується поділитися з Росією нашою ГТС - чи не єдиним геополітичним важелем, бо в же надає переваги російській мові, а це удар по державній українській мові, яка 22 ще не утвердилася як мова міжнаціонального спілкування усіх громадян України. Осталося ще поділитися своєю територією... Хай скаже нова влада, чи вона шанує героїв, ЯКІ боролися за українську незалежність, наприклад, Мазепу, Петлюру І Бандеру? Якщо дехто з українців ще має ЯКІСЬ надії на нову владу, то вони скоро розвіються...

І хай не надіються нищителі української нації, що це їм зійде з рук - кара буде, як не тепер, то в наступних інкарнаціях. Бо вони повстали проти намірів Творця І буде їм за Шевченком: «... А хто Матір забуває, того Бог карає!»...

ЯКОЮ МАЄ БУТИ СПРАВЖНЯ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА

Справжня українська влада має бути завжди консолідованою І відповідальною перед нацією. Цьому критерію відповідає Український Гетьманат І всенародні вибори Гетьмана, якому підзвітні ВСІ гілки влади. Гетьман же відповідає перед нацією своїм майном, свободою І навіть життям.

Ідеологією української влади має бути україноцентризм. Метою такої влади має бути досягнення того, щоб усе, що є українське, було успішним, а для цього воно має ставати і стати кращим і найкращим у світі. Вона виховуватиме українців на перемогах. Українська громада святкуватиме, наприклад, річниці переможної битви під Батогом над поляками І переможної Конотопської битви над москалями, а не наші поразки у битвах під Берестечком та під Полтавою.

Український оптимізм І творення в ра дості стануть запорукою міцного здоров'я І довголіття українців.

Українська влада подбає за те, щоб права національних меншин на розвиток були гарантовані, як І їхнє природне право бути союзниками українців в утвердженні української нації-держави, як і їхнє право бути її патріотами.

Справжня українська влада здогадається про МІСІЮ України і українців і впровадить у житт я нації новий світогляд, основою якого буде дотримання ладу (гармонії) МІЖ людиною і живою Землею та Всесвітом. Наша влада сприятиме українцям в переході до нового природовідповідного способу житт я в родових маєтках, дотримуючись гасла: «Кожній бажаючій родині до півтора гектара землі під родовий маєток!».

В подальшій перспективі наша влада сприятиме дослідженням І пошукам механізму творення нової матерії і енергії самою людиною, і людство тоді матиме шанс відмовитися від нині паразитичного способу життя. (Про Український Гетьманат, про родові маєтки, і про можливість творення нової матерії й енергії можна докладніше дізнатися в матеріалах постійнодіючих конференцій «Буття українців», відповідно: у вересні 2007 р.; у березні 2006 р. і у березні 2007 р.).

Коли все це буде? Свідомі українці роблять лише перші кроки по шляху гармонії МІЖ усім живим. Ми маємо знизу творити із свідомих українців Українську національну громаду, бо на державу-колаборанта надії нема. І публікація цієї статті це є теж крок до величної мети. Оптимізму нам додає Шевченкове: «А діждемось таки колись!».

ДИВА НА МОЇХ ОЧАХ

Перше диво - це новітній проект самоорганізації свідомих українців у постійнодіючих конференцуіх «Буття Українців». ОГЛЯНІМОСЯ: перша конференція відбулася в червні 2005 р., а нинішня восьма - в травні 2010 року в цьому ж Українському домі. Дивом є те, що група свідомих українців взялас я за вироблення Нового (оновленого) світогляду і Нового способу житт я для майбутньої української нації.

Друге диво - це те, що Я, кандидат хімічних наук, раптом, став займатися разом з іншими свідомими українцями проблемами відтворення української нації. «Де ти, МОЯ половинко?», «Підготовка до зачаття», «Любов дієва, коли вона конкретна» (про житт я в родових маєтках) - ЦІ мої статті та інші напрацювання, сподіваюся, мають сприяти відтворенню новітньої української нації.

Третє диво - це підтвердження факт у реінкарнації нині живою людиною. Мені вдалося знайти в 2008 році в Лівані Надима Жарамані із Байсура, який колись був Бадіяром Дау в Деїр-Куша.

Це підтверджено довідкою сільської ради.

28

Подивіться на чоловіка, який пам'ята є про своє попереднє втілення, І може й ви щось пригадаєте про своє попереднє життя І вже тепер подбаєте, щоб вашій сутності було комфортніше в новому тілі, в новому просторі...

Четверте диво - це підтвердження існування явища «своїх половинок». Коли восени 2008 року на 6-й конференції «Буття українців» Я з трибуни закликав людей із залу вийти І сказати, хто знайшов «свою половинку» - ніхто не відгукнувся.

А одна пара «половинок» вже тоді віднайшла одне одного, просто посоромилися тоді це оприлюднити. Подивіться на щасливих українців! Це Анатолій Кондрат'єв І Ніна Хоменко. Спільними дослідженнями вони встановили, що їхні сутності були недалеко одне від одного у сотнях втілень протягом десяти тисяч триста восьми років!

Це дає надію юним українцям шукати І знайти «свою половинку» І тим кардинально змінити своє житт я на краще вже в цьому втіленні... Хай же буде!

Анатолій Висота

Теги:

Схожі статті

 • 03.03.2016
  1967

  Українці, ми публіка чемна,
  І тому в нас панує лихвар.
  А нахабна брехня чужоземна —

  ...
 • 03.03.2016
  1963

  Чого іще? Кому тепер не ясно,
  Що наше не належить нам давно. 
  Вп'ялися клешні в

  ...