1. Українськi прислiв’я суть народна мудрiсть. Пояснимо поняття мудрiсть з позицiй санскриту.

Муда – настрiй, радiсть. Дрi – iнтенсивнiсть, рух, спрямування, вольовi зусилля. Суть жiночий аспект енергiї Всеслави Всесвiту. Єднiсть духовного та фiзичного початкiв – це головна запорука здоров’ я тiла та душi.

2. Головний ключ до попереднього – не кажи гоп, поки не перескочиш. Тут визначення реальних цiлей та досягання останнiх. Пiдведення пiдсумкiв зроблених справ, дiй . Пояснимо поняття гоп з позицiй санскриту.

Гоп – (санскрит) зорi, променi свiтла, Коров’ яче молоко, Земля (гой), мова людська (говiр).

Гопа – (санскрит) Захисник та охоронець. Бог Шiва (чи Всевишнiй. – В. Кобилюх)

Гопак – (санскрит) священний сакраль- ний танець на честь Рудри-Роду, Шiви, Стрибога.

3. Ітiть твою налiво.

Ітi – (санскрит) цей, таким чином.

Ітi-iтi – (санскрит) Це – Те, це-те.

Ітiхаса – (санскрит) епiчний епос, що очищає життя героїв.

Налiво – вiстря, лiве Тримуртi, Вiшну. Той, що захищає, пiдтримує. Отже вислiв спрямовує до Всевишнього!

Свiтовий приклад («Садок вишневий коло хати». – Тарас Шевченко).

4. Дурний пiп, дурна його молитва.

У цьому поясненнi нам сприяє Степан Наливайко, який дає в своїй працi «Українська ІндоАрiка» потрiбне нам визначення: У брахманiв Марути (Стрибожi внуцi. – В.Є) особливо пов’язанi iз культом священної смокiвницi - (с. 204). Так от смоковниця – (Ашваттха) має ще iм’я Пiп Паль, яке особливо шанувалося ще за часiв Харапської культури. Про це свiдчать зображення на її печатках. Саме це дерево є джерелом очищувальної вологи Соми чи Амрiти–напою безсмертя – живої води українських казок. Смокiвниця – суть фiга, суть Дуля, суть Дулеби. Смокiвниця – грушевидний плiд. Чи знають про це нинi попи (священники)?

5. Кожен кулик своє болото хвалить.

Куля – рiд, родина. Тобто, Кожен Рiд свою вологу хвалить. Кулiка – куля+iка (санскрит) – родичi шляхетного роду, спiвплемiнники. Болото суть мул.

Мула – корiнь (санскрит). Звiдси: Кожен рiд свiй корiнь хвалить. До того ж розкриття енергетичного комплексу розпочинається саме з чакри Мулатхара. Тобто се – Корiнь – владика (санскрит). Се основа, звiдки виходить Кундалiнi. Звiдси ж поняття Характерник або чакрiвник (за Володимиром Осипчуком). Себто, Крижi- скрижалi як початки 32 хребцiв людини треба берегти. Також українську мудрусть через санскрит ми можемо вiдшукати у таких прислiв’ях:

Глуха тетеря.

Молився, що аж лоб побив.

Дивись, щоб пупок не розв’язався.

Зiрвати дах.

Теги:

Схожі статті

Медіа