Магія

Магія (від грецьк. mageia, лат. magia – чаклунство) – сукупність уявлень і обрядів, в основі яких лежить віра в таємничі сили, за допомогою яких шляхом певних символічних дій можна здійснити вплив на людей, предметний світ, хід подій у необхідному напрямку. Інколи магію визначають як віру в можливість впливу на довкілля через фетишів, духів і чаклунські дійства: заклинання, жертвопринесення, табу, ритуальний танок тощо.

Автор: Катерина Диса,доцентка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»
05.06.2020
Джерело: http://www.harmony.com.ua/sacred/131.html
21.08.2018
Джерело: Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.

Медіа